Podmínky zásilek

Zásilky, jejichž převzetí příjemce nestvrzuje (obyčejné zásilky)

Adresátem je fyzická osoba

Poštovní zásilku Česká pošta vydá:
 • fyzické osobě, která předloží Výzvu, nebo
 • adresátovi, který nepředloží Výzvu, ale prokáže se osobním dokladem, ve kterém je adresa shodná s adresou na zásilce, nebo
 • adresátovi, který nepředloží Výzvu, ale předloží společně s osobním dokladem, ve kterém není adresa shodná s adresou na zásilce, též jiný doklad, kterým shodu adresy místa pobytu s adresou uvedenou na zásilce doloží, nebo má k dispozici takové údaje o poštovní zásilce nebo poštovní poukázce, které mohl získat jen od odesílatele (např. jméno / název odesílatele, podací číslo zásilky, informace o zásilce získané z webových stránek České pošty,* nebo
 • fyzické osobě, která nepředloží Výzvu, ale prokáže, že je zmocněnec adresáta (držitel průkazu příjemce nebo ověřené plné moci), zákonný zástupce adresáta (mladšího 15 let, příp. zbaveného způsobilosti k právním úkonům) nebo zmocněnec zákonného zástupce adresáta a prokáže se osobním dokladem.

Adresátem je právnická osoba

Poštovní zásilku Česká pošta vydá:
 • fyzické osobě, která předloží Výzvu, nebo
 • fyzické osobě, která nepředloží Výzvu, ale prokáže se osobním dokladem a průkazem příjemce nebo prohlášením, že je oprávněna za právnickou osobu poštovní zásilky přijímat.

Poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, jejichž převzetí příjemce stvrzuje a u kterých odesílatel nezvolil doplňkovou službu „Do vlastních rukou výhradně jen adresáta“

Adresátem je fyzická osoba

Poštovní zásilku / poukázanou peněžní částku Česká pošta vydá:
 • adresátovi, který předloží Výzvu a prokáže se osobním dokladem, nebo
 • adresátovi, který nepředloží Výzvu, ale v předkládaném osobním dokladu je adresa shodná s adresou na zásilce / poukázané peněžní částce, nebo
 • fyzické osobě, která předloží / nepředloží Výzvu, prokáže se osobním dokladem a dále prokáže, že je zmocněnec adresáta (držitel průkazu příjemce nebo ověřené plné moci), zákonný zástupce adresáta (mladšího 15 let, příp. zbaveného způsobilosti k právním úkonům) nebo zmocněnec zákonného zástupce adresáta, nebo
 • adresátovi, který nepředloží Výzvu, ale předloží společně s osobním dokladem, ve kterém není adresa shodná s adresou na zásilce, též jiný doklad, kterým shodu adresy místa pobytu s adresou uvedenou na zásilce doloží, nebo má k dispozici takové údaje o poštovní zásilce nebo poštovní poukázce, které mohl získat jen od odesílatele (např. jméno / název odesílatele, podací číslo zásilky, informace o zásilce získané z webových stránek České pošty.*

Adresátem je právnická osoba

Poštovní zásilku / poukázanou peněžní částku Česká pošta vydá:
 • fyzické osobě, která předloží Výzvu, prokáže se osobním dokladem a razítkem adresáta, nebo
 • fyzické osobě, která nepředloží Výzvu, ale prokáže se osobním dokladem a průkazem příjemce nebo prohlášením, že je oprávněna za právnickou osobu zásilky / poukázané peněžní částky přijímat.
Poštovní zásilku / poukázanou peněžní částku určenou do vlastních rukou Česká pošta vydá:
 • fyzické osobě, která se prokáže osobním dokladem a průkazem příjemce nebo prohlášením, že je oprávněna za právnickou osobu zásilky / poukázané peněžní částky přijímat.

Otisk razítka se nepožaduje, je-li v průkazu příjemce nebo v prohlášení uvedeno, že adresát razítko nepoužívá.

Poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, jejichž převzetí příjemce stvrzuje a u kterých odesílatel zvolil doplňkovou službu „Do vlastních rukou výhradně jen adresáta“
Adresátem je fyzická osoba

Poštovní zásilku / poukázanou peněžní částku Česká pošta vydá:
 • adresátovi, který předloží Výzvu a prokáže se osobním dokladem, nebo
 • adresátovi, který nepředloží Výzvu, ale v předkládaném osobním dokladu je adresa shodná s adresou na zásilce, nebo
 • adresátovi, který nepředloží Výzvu, ale předloží společně s osobním dokladem, ve kterém není adresa shodná s adresou na zásilce, též jiný doklad, kterým shodu adresy místa pobytu s adresou uvedenou na zásilce doloží, nebo má k dispozici takové údaje o poštovní zásilce nebo poštovní poukázce, které mohl získat jen od odesílatele (např. jméno / název odesílatele, podací číslo zásilky, informace o zásilce získané z webových stránek České pošty.*

Podmínkou vydání uložených zásilek je, že příjemce uhradí případné váznoucí částky.


*Adresátovi, který nemůže předložit Výzvu ani doložit shodu místa pobytu s adresou na zásilce, popř. nemá potřebné údaje od odesílatele, doporučujeme kontaktovat poštu, na které je zásilka uložena. Pošta na základě této žádosti vyhotoví Opakovanou výzvu, kterou doručí na adresu uvedenou na zásilce.